• Okategoriserade

  Vad bör du tänka på vid vårdnadstvist 2020?

  Under dom senaste åren har antalet vårdnadstvister som som går till domstol ökat betydligt mycket. Kanske har du precis hamnat i denna process, kanske har du ingen aning om hur du ska gå tillväga, kanske känns det som att alla odds är emot dig. Då har du hamnat rätt, här komm er vi att ta upp dom allra viktigaste sakerna du bör tänka på under en vårdnadstvist. På vardnadsmal.se kan du läsa mer djupgående om vårdnadstvister samt kontakta en advokat.

  Du behöver inte kämpa själv

  En av dom absolut viktigaste sakerna att tänka på är att du inte behöver gå igenom den här processen ensam. Det kan vara väldigt fördelaktigt att ta kontakt med en jurist, inte enbart för att det ger större chans till vinsten av vårdnadstvisten men även för att känna att du har någon på din sida när du går igenom den här processen som kan kännas väldigt jobbig.

  Hur tingsrätten ser på vårdnadstvist

  En annan viktigt sak att tänka på är hur tingsrätten ser på vårdnadstvister, vad är det dom lägger mest vikt på när dom dömer? Vilka saker påverkar deras beslut? Hur bör man bete sig i tingsrätten? Dessa frågor är viktigt att ta reda på innan man är där och har all press på sig. En av del som tingsrätten lägger otroligt mycket vikt på är en utredning gjord av Familjerätten, den här bör du ta seriöst och visa din allra bästa sida. Det är också viktigt att veta att vårdnaden kan anförtros åt en förälder, då kallas det för enskild vårdnad. Vårdnaden kan även anförtros åt båda föräldrarna och då kallas det gemensam vårdnad. Alla dessa frågor och delar i processen kommer en duktig jurist kunna hjälpa dig med.

  Barnet kommer alltid först

  I slutändan, oavsett hur vårdnadstvisten ser ut så kommer det slutgiltiga beslutet alltid att vara det som är bäst för barnet. Då det inte finns skrivet i lagen vad barnets bästa alltid är efter som att alla situationer är olika och bör hanteras därefter, så får man använda sunt förnuft och tänka ur barnets perspektiv. Varför skulle barnet ha det bäst hos dig? Varför skulle barnet inte ha det lika bra hos motparten? Dessa är frågor som du bör tänka en del på och få fram på bästa sätt.